Västvatten

Vi testar ledningsnätet med rök och färgat vatten

Med start måndag 16 augusti testar Rensman dagvatten- och avloppsledningar i delar av Hunnebostrand. De använder färgat vatten och rök, som båda är helt ofarliga.

Bild från Rensman

16-20 augusti samt 23-27 augusti mellan klockan 08.00-18.00 kontrolleras ledningar i delar av Hunnebostrand för eventuella felkopplingar mellan dagvatten och avloppsledningar.

Testerna görs med både rök och färgat vatten. Arbetet kommer att utföras av Rensman AB och tomterna kommer att beträdas av dem.

Gator som kommer att testas är delar av bland andra Svalgatan, Lärkgatan, Viggengatan och Standskategatan.
Du som berörs av arbetet kommer att få en lapp hem i brevlådan.

 

Vid frågor kontakta gärna

  • Torbjörn Borgström, Rensman, 0730-399 138
  • Västvattens kundtjänst, 0522-63 88 00

Att tänka på

Observera att den rök som används är teaterrök - och är alltså inte hälsofarlig eller förstör kläder/textilier.

  • Vi kommer att beträda tomter, men inte komma in i husen.
  • Se till att alla toaletter, handfat och avloppsbrunnar har vatten i sina vattenlås.
  • Brandlarm som larmar till andra fastigheter, myndigheter eller räddningstjänst ska kopplas ur under pågående arbete.
  • Röken är så kallad teaterrök och är helt ofarlig för människor, djur, växter och material. Det är bara att vädra ut röken om den skulle tränga in i fastigheten.
  • Det går utmärkt att använda vattnet under pågående arbete.

Publicerad den: 2021-08-11