Västvatten

Arbete kring Vänerledningen fortsätter

Nya stråkalternativ utreds efter att Uddevalla Vatten, tillsammans med Trollhättan Energi och Vänersborgs kommun, har vi deltagit i workshops för att undersöka alternativa stråk för dragningen mellan Vänern och Trollhättans nya vattenverk.

Nordkroken, som tidigare varit ett huvudalternativ för den pumpstation som ska pumpa vidare vattnet från Vänern till Trollhättans nya vattenverk, är inte längre ett huvudalternativ. Istället utreds tre nya stråk vidare. Detta efter att flertalet workshops gjorts tillsammans med Trollhättan Energi och Vänersborgs kommun för att hitta ett stråk som uppfyller alla krav, samtidigt som alla parter är nöjda.

Råvattenledningen från Vänern

Vänerledningen är en del av det arbete som vi gör för att säkra Uddevallas framtida dricksvattenförsörjning. Befolkningen i Uddevalla ökar - men det vatten som finns räcker inte på sikt. För att det ska finnas tillräckligt med dricksvatten för Uddevallaborna i framtiden förbereder vi nu för att råvattnet ska komma från Vänern (råvatten kallas själva källan till dricksvattnet, innan det renats i vårt reningsverk).

 

Ni kan läsa mer om det på Trollhättan Energislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Vänersborgs kommunslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Varför pratar vi ibland om Uddevalla Vatten och ibland om Västvatten?

Uddevalla Vatten är delägare i driftbolaget Västvatten. Det är i Västvatten personalen finns och det dagliga arbetet sker.

 

Uddevalla Vatten äger VA-nätet och anläggningarna och beslutar om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor i den egna kommunen

Publicerad den: 2021-07-02