Västvatten

Vi spolar dagvattenledningar för att förhindra översvämning i Uddevalla

Fredagen den 2 juli kommer vi att spola rent dagvattenledningar i Uddevalla centrum. Ledningarna mynnar ut i Bäveån och det kan hända att du ser brunt vatten åka ner i ån, detta är inga konstigheter, det är bara lera och grus.

Den 2 juli kommer vi att spola rent dagvattenledningar i centrum. Ledningarna mynnar ut i Bäveån och det utspolade vattnet åker därmed ner i ån. Vattnet kan se lite otrevligt ut med sin bruna färg men det är inget farligt utan endast lera och grus från ledningarna.


Vi spolar ledningarna för att undvika stopp och förhindra översvämningar.

 

 

Kontakt

Har du frågor kring arbetet ring Lars Petersson på 0522-63 89 34.

Publicerad den: 2021-07-02