Västvatten

Området runt Smögens vattentorn är avstängt / The area around Smögen's water tower is closed off / Das Gebiet um den Wasserturm von Smögen ist geschlossen

Smögen’s water tower as well as parking lots and roads in the area are closed off due to the risk of falling objects.
Avoid visiting the area, as limited accessibility prevails.

Der Wasserturm von Smögen sowie die Parkplätze und Strassen in der Umgebung sind wegen herabfallenden Gegenständen gesperrt. Vermeiden Sie es, die Gegend zu besuchen da der Zugang eingeschränkt ist.

Området runt Smögens vattentorn är tyvärr avstängt tills vidare. Detta på grund av risk för att t.ex. bitar av betong ska falla från tornet. Vi tänker på din och andras säkerhet i första hand.

 

Genom vattentornet förser vi södra delen av Sotenäs kommun med utmärkt dricksvatten, men tornets tekniska livslängd har passerat.

 

Under 2021 utreder vi hur vi går vidare; om det nuvarande tornet skall renoveras, om det skall byggas ett nytt torn på samma plats eller om det skall byggas en ny reservoar på en annan plats.

 

Här kan du följa projektet.

Publicerad den: 2021-03-26