Västvatten

Färgat vatten och rök på Ramneröd

Med start måndag 29 mars testar Rensman dagvatten- och avloppsledningar på Ramneröd. De använder färgat vatten och rök, som båda är helt ofarliga.

Bild från Rensman

29-31 mars samt 6-9 april kl. 08.00-18.00 kontrolleras ledningar på Ramneröd i Uddevalla för eventuella felkopplingar mellan dagvatten och avloppsledningar.

 

Testerna görs med både rök och färgat vatten. Arbetet kommer att utföras av Rensman AB och tomterna kommer att beträdas av dem.

Du som berörs har fått information i brevlådan.

 

Vid frågor kontakta gärna

  • Västvattens kundtjänst, 0522-63 88 00
  • Torbjörn Borgström, Rensman, 0730-399 138

Att tänka på

Observera att den rök som används är teaterrök - och är alltså inte hälsofarlig eller förstör kläder/textilier.

  • Vi kommer att beträda tomter, men inte komma in i husen.
  • Se till att alla toaletter, handfat och avloppsbrunnar har vatten i sina vattenlås.
  • Brandlarm som larmar till andra fastigheter, myndigheter eller räddningstjänst ska kopplas ur under pågående arbete.
  • Röken är så kallad teaterrök och är helt ofarlig för människor, djur, växter och material. Det är bara att vädra ut röken om den skulle tränga in i fastigheten.
  • Det går utmärkt att använda vattnet under pågående arbete.

Publicerad den: 2021-03-25