Västvatten

Nej tack, diklofenak

Tonvis av smärtstillande gel varje år skadar vattenmiljön och djuren som lever där. På flera platser i landet har rester av det miljöfarliga läkemedlet diklofenak uppmätts i nivåer över gränsvärdena.

Tre förpackningar med smärtstillande läkemedel innehållande diklofenak. Voltaren, Eeze och Diclofenac Sodium

Diklofenak är ett läkemedel mot smärta och inflammation i leder och muskler och finns bla i form av tabletter, gel och spray. Under 2019 såldes ca 2 ton diklofenak-gel i Sverige.

 

Diklofenak är ett miljöfarligt ämne som bland annat orsakar cellförändringar i flera organ hos fisk.


Visste du hur lite som tas upp av huden?

Ett stort problem med både gel och spray är att endast en liten del av det verksamma ämnet tas upp av kroppen. Mer än 90 procent absorberas inte, utan sköljs direkt av när du duschar, badar eller tvättar dina kläder. Därefter går det via avloppet till reningsverken och vidare ut i våra gemensamma vatten. 

Publicerad den: 2021-02-09