Västvatten

Smögens vattentorn behöver ersättas

Sedan en tid har vi haft ett utredningsarbete igång för att bedöma Smögens vattentorns kondition. Nu har vi kommit fram till att den tekniska livslängden för Smögens vattentorn har passerat

Nu återstår att se om vi ska reparera, riva och bygga nytt på samma ställe eller bygga nytt på annan plats.

 

Inom kort bygger vi också staket runt tornet, för att inte riskera att någon blir skadad till exempel genom att gamla lagningar spricker och delar faller ner.

 

Här kan du följa projektet på vår hemsidalänk till annan webbplats.

Utsnitt från Smögens vattentorn, en tegelfärgad botten och början på en vit lutande vägg.

Publicerad den: 2021-01-28