Västvatten

Vänervattnet kommer ett steg närmare Uddevalla - dags att projektera och bygga råvattenledning

Nu är det klart att det blir Skanska Sverige som ska projektera och bygga överföringsledningen för råvatten från Vänern till Överby Trollhättan, på uppdrag av oss och Trollhättan Energi.

Tillräckligt med dricksvatten i framtiden

Befolkningen i Uddevalla ökar - men det vatten som finns räcker inte på sikt. För att det ska finnas tillräckligt med dricksvatten för Uddevallaborna i framtiden förbereder vi nu för att råvattnet ska komma från Vänern (råvatten kallas själva källan till dricksvattnet, innan det renats i vårt reningsverk).


Skanska bygger första delen av ledningen

I våras togs det första steget i ett vattensamarbete mellan Uddevalla Vatten och Trollhättan Energi - med målet att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen. Nu är upphandlingen av den första delen av överföringsledningen klar. Det blir Skanska Sverige som ska projektera och bygga ledningen mellan Vänern och Överby Trollhättan.

 

Ledningens sträckning inte bestämd

Överföringsledningen kan komma att bestå av en eller flera ledningar, men exakt hur det utformas bestäms i kommande projektering. Klart är att både Trollhättans nya vattenverk och Mariebergs Vattenverk i Uddevalla ska försörjas. Ledningen från Trollhättan och vidare till Uddevalla kommer dock Uddevalla Vatten att upphandla separat senare.

Det finns idag ingen bestämd sträckning men vi har startat en utredning för att hitta lämpligaste väg för denna ledning.

 

– Vi ser fram emot att projektera och hitta lämpligaste sträckning genom landskapet, tillsammans med Trollhättan Energi och Skanska och i samråd med bland annat fastighetsägare, Vänersborgs kommun och Länsstyrelsen, säger Martin Birgersson, projektledare på Västvatten.

 

Råvattenledningen från Vänern till Trollhättan förväntas vara klar 2026 och efter ytterligare några år förväntas den vara på plats i Uddevalla.

Varför pratar vi ibland om Uddevalla Vatten och ibland om Västvatten?

 

Uddevalla Vatten är delägare i driftbolaget Västvatten. Det är i Västvatten personalen finns och det dagliga arbetet sker.

 

Uddevalla Vatten äger VA-nätet och anläggningarna och beslutar om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor i den egna kommunen.

 

Publicerad den: 2020-11-18