Västvatten

Förnyelse av VA-ledningar i Kungshamn centrum

Aarsleff Rörteknik renoverar våra rör. Arbetet sker under vecka 48 och vecka 50.

Hotellgatan, Kroggatan och Nygatan utförs måndag-onsdag vecka 48.

Köpmanstorget och Brunnsplatsen utförs måndag-tisdag vecka 50.

 

Detta arbete utförs:

  • Rengöring av ledning - rörinspektion/spolning
  • Renovering av ledning - installation
  • Rörinspektion av renoverad ledning/spolning

En miljövänlig och schaktfri metod används för renoveringen. I korthet kan den förklaras med att en hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i den trasiga ledningen. När strumpan är på plats härdas den med ljus och blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla.

Aarsleff kommer att arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till några bostäder.

 

För att arbetet skall bli färdigt så fort som möjligt kommer det att ske stora delar av dygnet. Vi hoppas att ni har förståelse för situationen och att ni har överseende med de olägenheter som detta arbete kan medföra.

 

Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på plats eller:

Hugo Flood 0709-41 34 43, AARSLEFF Rörteknik AB.

Kungshamn centrum

Publicerad den: 2020-11-16