Västvatten

Ny ledning i Kungshamn på gång

För att minska luktproblem och öka flödet i spillvattenledningen bygger vi en ny ledning från Köpmanstorget 8 och norrut på Kyrkogatan.

Vi passar samtidigt på att förbättra ytterligare och lägger ny ledning från Köpmanstorget 3 ut till den nya brunnen på Kyrkogatan. Detta gör vi för att minska mängden ovidkommande vatten som tränger in i ledningen och för att underlätta reliningen som kommer att ske senare i höst.

Här jobbar vi under tre veckor, med start 14 september 2020.

Publicerad den: 2020-09-10