Västvatten

Tänk på detta när du tömmer din pool:

Hösten är här! Dags att tömma poolen? Det finns några saker att tänka på.

  • Se till att du inte har använt kemikalier i vattnet precis innan tömning.

  • Tömningen ska så gott det går göras på egen tomt t.ex. över en gräsplätt.

  • Tänk på att inte tömma ut hela poolen med en gång utan successivt så att det hinner rinna undan.
     
  • Att tömma ut poolen i gatubrunnar är inte tillåtet, dessa brunnar är till för regnvatten och leder ofta direkt ut i våra vattendrag. Smuts och kemikalier från vattnet kan skada växt- och djurriket.

Publicerad den: 2020-06-10