Västvatten

Relining på Lagerbergsgatan, Uddevalla

Aarsleff Rörteknik renoverar våra rör. Arbetet sker under vecka 36-37 och för att det ska bli färdigt så fort som möjligt kommer det ske under stora delar av dygnet.

Detta arbete utförs:

  • Rengöring av ledning - rörinspektion/spolning
  • Renovering av ledning - installation
  • Rörinspektion av renoverad ledning/spolning

 

En miljövänlig och schaktfri metod används för renoveringen. I korthet kan den förklaras med att en hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i den trasiga ledningen. När strumpan är på plats härdas den med ljus och blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla. Aarsleff kommer att arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till några bostäder.


För att arbetena skall bli färdiga så fort som möjligt kommer arbetet ske stora delar av dygnet. Vi hoppas att ni har förståelse för situationen och att ni har överseende med de olägenheter som detta arbete kan medföra.

 

Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på plats eller:
Anders Karlsson, platschef, AARSLEFF Rörteknik AB, 0709-41 34 44

Publicerad den: 2020-09-02