Västvatten

Vänernvatten till Uddevallaborna

Igår gav kommunfullmäktige klartecken. Vi kan påbörja en process tillsammans med Trollhättan Energi för att samförlägga en råvattenledning ut i Vänern.

Igår togs beslutet av kommunfullmäktige i Uddevalla att Västvatten fått klartecken att starta en process tillsammans med Trollhättan Energi. Målet med processen är att säkra Uddevallas framtida dricksvattenförsörjning genom en samförlagd råvattenledning i Vänern.

 

– Det är fantastiskt roligt att vi kommit fram till ett sådant bra beslut som kommer att säkra vår framtida dricksvattenförsörjning, säger Peter Johansson, vd på Västvatten.

 

En ledning på cirka 2,5 mil

Utifrån den nya vattenförsörjningsplanen i Uddevalla finns inte tillräckliga vattenresurser på lång sikt inom kommunen. År 2100 räknar Västvatten med att ha fördubblat antalet kunder jämfört med idag. Det kommunala VA-bolaget har därför utrett vilka möjligheter som finns för att säkerställa att Uddevallaborna har tillräckligt med vatten även i framtiden.

 

– Det är framförallt under torra somrar som problemet kommer och vi har nog alla sommaren 2018 fortfarande ganska färskt i minnet, säger Jannie Lundell, strategisk VA-ingenjör på Västvatten.

 

Samarbete över kommungränsen

Idag kommer Uddevallas gemensamma vatten från Köperödssjöarna. Behovet av en lösning på framtidens dricksvattenförsörjning har gjort att man tittat utanför kommungränsen.
– Köperödssjöarna och Vänern har tillsammans kapacitet nog att förse Uddevalla med vatten i framtiden. Det vatten vi har idag är bra och kommer fungera som en mycket säker reservvattentäkt, säger Peter Johansson.

 

En samförlagd ledning ut i Vänern, samt en ny råvattenledning på cirka 2,5 mil mellan Trollhättan Energis nya vattenverk och Mariebergs vattenverk i Uddevalla planeras. Den gemensamma ledningen kommer beläggas ungefär en halvmil ut i Vänern. Nu startar projekteringen med målet att de nya ledningarna ska tas i bruk 2027.

 

– En grov kalkyl visar att storleksordningen på investeringen för Uddevalla Vatten är cirka 600 miljoner kronor. Men det är först när projekteringen är klar som vi kan säga en mer exakt siffra, säger Peter Johansson.

 

”Ekonomiskt och effektivt”

Både Trollhättan Energi och Västvatten är positiva till ett samarbete mellan kommunerna.

 

– Kan vi tillsammans agera långsiktigt kring en sådan här samhällsviktigt fråga är det bara positivt. På det här sättet kan vi gemensamt säkra kommunernas vattenförsörjning för lång tid framöver och även öka leveranssäkerheten för varandra, säger Trollhättan Energis vatten- och avloppschef Synnöve Holm.

 

– Det är förstås både ekonomiskt och effektivt att samverka vid så här stora satsningar. Det är logiskt att vi, två ungefär lika stora kommuner, samlar våra kompetenser och resurser och strävar åt samma mål: en trygg dricksvattenförsörjning, avslutar Peter Johansson.

Publicerad den: 2020-04-08