Västvatten

Våtservetter i avloppet - Nej tack!

Toalettpapper är ett hett ämne just nu och vi har sett en ökning av våtservetter och hushållspapper som spolas ner i avloppet. Tänk på att det bara är kiss, bajs och toapapper som får spolas ner!

Allt annat än toapapper ska slängas brännbart avfall, inte i toan. Servetterna löser inte upp sig i vatten, istället trasslar de ihop sig och fastnar i våra pump- stationer.

 

Pumparna kan då inte längre pumpa vidare avloppsvattnet till reningsverket. Det kan innebära att avloppsvattnet rinner orenat ut i naturen. Servetterna kan också fastna i ledningen ut från fastigheten och därmed orsaka stopp och otrevliga översvämningar.

 

Tack för att du hjälper oss att hålla rören öppna!

Sluta fulspola – bästa tipset:


Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.

Publicerad den: 2020-03-18