Västvatten

Taxejusteringar för VA 2020

Från och med 1 januari gäller en ny VA-taxa i samtliga av våra kommuner.

Från och med den 1 januari 2020 kommer taxan för vatten och avlopp att höjas. Brukningsavgiften är den del av VA-taxan som bekostar att utveckla och hålla igång våra vatten- och reningsverk samt ledningsnätet. Höjningen beror på ett ökat fokus på underhåll. Vi behöver investera i renoveringar och underhåll nu för att undvika stora kostnader i framtiden.

 

Varför skiljer sig höjningarna åt?

Alla kommunerna har olika behov och olika behov kräver olika satsningar.

 

Här kan du läsa mer om taxan i respektive kommun:

Uddevalla kommun

Färgelanda kommun

Sotenäs kommun

Munkedal kommun

Publicerad den: 2020-01-15