Västvatten

Förlängd arbete för relining på Kapellevägen

Arbetet har förlängts till den 19 december. Då var det dags för en relining på Kapelle igen, denna gång utför Aarsleff renoveringar på de servisledningar som ansluter sig till huvudledningen. Arbetet skule ursprungligen pågå mellan den 11 november till 5 december.

Uppdatering:

På grund av det regniga väder vi haft under arbetets gång har Aarsleff inte kunnat arbeta i den takt de från början tänkt. Detta har resulterat i att vi behöver förlänga arbetet fram till den 19 december.

 

Tidigare nyhet:

För att säkerhetsställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik att på uppdrag av Västvatten att utföra en renovering av servisledningar som ansluter mot huvudledningen på Kapellevägen i Uddevalla. Arbetet kommer att pågå följande dagar:

Måndag den 11 nov till torsdag den 5 dec. För att arbetet ska bli färdigt så fort som möjligt kommer vi att arbeta under stora delar av dygnet.

 

Under arbetet kan en lukt av polyesterplast uppstå. Lukten kan tränga igenom ventilationen men kan vädras ut när vi är klara på arbetsplatsen. För att undvika att lukt tränger in via avloppet, se till att era vattenlås är fyllda – spola bara med vatten i kranen en stund och fyll era brunnar.

 

Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på plats eller kontakta oss om du har några frågor:


Västvatten AB

Lars Peterson 0522-63 89 34

Aarsleff Rörteknik AB

Zayda Sanche 0709–413 428

Vad är relining?

I korthet kan den förklaras med att en hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i en trasig ledning. När strumpan väl är på plats härdas den med värme och blir en ny, slitstark ledning inuti den gamla, en ledning inuti ledningen. Metoden är miljövänlig och schaktfri, vilket innebär att vi inte behöver gräva upp gator och den komplicerade renoveringen sker därmed utan någon stor inverkan på omgivningen.

Publicerad den: 2019-12-06