Västvatten

Trafikomläggningar i centrala Uddevalla

Uddevallas nya badhus ska byggas ovanpå den plats där dagens ledningar går. Därför lägger vi ner nya ledningar, vilket nu innebär en del trafikstörningar i stan.

Måndag vecka 16 kommer korsningen Göteborgsvägen/Asplundsgatan ändras för trafik. Detta kommer beröra trafik mot Bohusgården där vägen kommer stängas av helt. Trafiken kommer ledas över på motsatt körriktning. Busshållplatsen Asplundsgatan stängs av tills vidare och hänvisas till närmaste anliggande busshållplats.

 

Trafiken från Bohusgården kommer inte kunna svänga vänster mot Asplundsgatan utan kommer bli tvungna att vända vid rondellen vid Lagerbergsgatan/Bastiongatan.

 

Arbetsområdet stängslas in för obehöriga och arbetet kommer pågå någon månad framåt.

 

Här kan du läsa mer om projektet och prenumerera på uppdateringar.

Publicerad den: 2019-04-10