Västvatten

Relining Fjällvägen, Uddevalla

Då arbetet inte blev färdigt i lördags fortsätter Aarsleff att relina Spillvattenledningen på Fjällvägen i Uddevalla även måndag 4 februari.

Aarsleff är på plats hela dagen den 4 februari, ca kl. 7.30-20.00.

 

Relining är en schaktfri ledningsrenovering som gör att vi slipper gräva upp hela gator. Arbetet är ett av många för att minska mängden ovidkommande vatten i spillvattensystemet.

 

Fastigheter som kan bli berörda av arbetet har fått information i sin brevlåda. Vi är tacksamma för att du har överseende med arbetet, som kan påverka trafiken.

 

Hör gärna av dig om du har funderingar.

 

Kontaktperson Västvatten

Therese Englund, 0522-63 88 38

 

Kontaktperson Aarsleff rörteknik

Martin Duun Sörensen +455156811


Publicerad den: 2018-12-05