Västvatten

2018-02-22 Brunt vatten i Dingle

Efter en tidigare läcka kan det förekomma brunt vatten i Dingle. Spola kranen ordentligt. Vattnet kan dock vara brunt ytterligare någon dag. Det är inte farligt att dricka.

 

Har du några frågor, kontakta gärna Mattias Bergström, 0522-63 89 24

Publicerad den: 2018-02-22