Västvatten

Bevattningsförbudet hävt i Sotenäs

Från och med 20 augusti råder inte längre bevattningsförbud i Sotenäs kommun. I Färgelanda, Munkedal och Uddevalla är det dock fortsatt bevattningsförbud.

I Sotenäs är nu vattennivåerna stabila – det finns tillräckligt med vatten för att släppa på bevattningsförbudet. Svalare väder och en turistsäsong som börjar mattas av syns också på vattenförbrukningen.

 

Fortsatt bevattningsförbud i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla

För övriga kommuner inom Västvattens område kvarstår bevattningsförbudet. Det regn som hittills fallit räcker inte, då den torra marken och växtligheten suger upp vattnet först. Det ska till mycket regn innan sjöar och grundvattenmagasin börjar fyllas på så att bevattningsförbudet kan upphävas.

 

Så här ser det ut i respektive kommun

Färgelanda kommun

Vattennivåerna i de stora grundvattenmagasin som försörjer dessa kommuner med dricksvatten är under normal, och förväntas sjunka ytterligare några veckor framåt.

Munkedals kommun

Vattennivåerna i de stora grundvattenmagasin som försörjer dessa kommuner med dricksvatten är under normal, och förväntas sjunka ytterligare några veckor framåt.

Sotenäs kommun

I Sotenäs kommun är nu vattennivåerna stabila – det finns tillräckligt med vatten för att släppa på bevattningsförbudet. Även om vattenflöden är låga så har lagringen av ytvatten varit normal under sommaren. Svalare väder och en turistsäsong som börjar mattas av syns också på vattenförbrukningen.

Uddevalla kommun

Ytvattenmängden i Öresjö som är vattentäkt i Uddevalla är under normal, och har fortfarande inte börjat stiga.

 

I Lane, Lane-Ryr, Skredsvik och Hässleröd är nivåerna i dricksvattenbrunnarna mycket under de normala och förväntas sjunka ytterligare några veckor framåt.

Publicerad den: 2018-08-20