Västvatten

Nu strömmar vattnet mellan Uddevalla och Orust

Anna-Lena Heydar, Västvatten/Uddevalla och Lars Larsson, Orust, invigde reservvattenledningen idag med en symbolisk öppning av ventilen - och ett smakprov, förstås!

Dricksvattenledningen i havet mellan Uddevalla och Orust kommuner är nu färdig – efter flera års planering och utredningar samt sex månaders byggtid.

 

Ledningen kommer att kunna transportera reservvatten åt båda håll, som en större säkerhet för båda kommunerna. Ett hundratal fastigheter på Orustsidan kommer också att få sin grundförsörjning via ledningen.

 

Den drygt sex kilometer långa sjöledningen går från Slussens pensionat, via luftningsanordning på Brunnefjälls holme, till fastlandet norr om Åh stiftsgård.

 

Det är första gången som vatten levereras på detta sätt mellan de två kommunerna.

Publicerad den: 2018-06-29