Västvatten

Vattenspolning i Munkedal

Renspolning av kommunala vattenledningsnätet kommer att utföras vecka 10 - 11 och vattnet kommer därmed att vara avstängt i etapper. Berörda kommer att få personligt informationsbrev med datum och tid några dagar innan arbetet startar.

Spolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft.
OBS! Inga kemikalier används vid renspolningen.
Arbetet innebär att ni kan få kraftiga luftstötar och missfärgat vatten om ni öppnar någon vattenkran eller spolar i toaletter under tiden som spolning pågår.

Följande skall iakttas under tiden som arbetet utförs:

  • Alla kranar skall hållas stängda!
  • Tvätt och diskmaskiner skall inte användas!
  • Viktigt är att tappa upp tillräcklig mängd vatten för att klara behovet!

När spolning av huvudledningarna är klara kan missfärgat vatten finnas kvar i er servisledning. Därför bör den kallvattenkran närmast inkommande vattenledning öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Därefter spolar man successivt i samtliga kranar i fastigheten tills vattnet blir klart.

Vid trycknedsättning bör även kransilarna rengöras.
Vittvätt bör undvikas omedelbart efter avbrottet.

Avsikten med luft/vatten spolningen är att de besvär med missfärgat vatten som kan förekomma skall upphöra.
Arbetet utförs av Rensman AB.


Vi hoppas att ni har överseende med de olägenheter som arbetet kan medföra.
Västvatten kundservice 0522-63 88 00
Rensman AB Magnus 070-323 51 90

Se tidsplan nedan:
(Reservation för att tidsplanen kan förändras)

Måndag 20 mars klockan 20.00-05.00
Karta »PDF

Bragegatan
Friggvägen
Hoga 11
Idunvägen
Klockvägen 5
Lilla Foss Allé
Odenvägen
Strömstadsvägen 33
Torpvägen 1
Ägirvägen 39, 45, 49

Tisdag 21 mars klockan 20.00-05.00

Karta»PDF

Bruksvägen
Ekebackevägen

Fornstigen

Fossvägen
Klockvägen 1, 2-2A, 4, 6, 8
Korskällevägen 1A, 1C, 1F, 5

Runstensvägen 4, 5

Skolvägen
Strömstadsvägen 4, 6, 12, 13, 15A, 15B, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33

Ägirvägen

 

 

Tidigare spolningar:

Torsdagen den 16 februari och fredagen den 17 februari är spolningen inställd på grund av tekniska problem, ingen ny tid finns planerad i dagsläget.

Onsdag 2017-02-08 klockan 08.00-18.00
Karta »PDF


Tisdag 2017-02-07 klockan 08:00-14.00
Karta »PDF

Neptunusgatan 1 - 8, samt Neptunusgatan 10 och 12

Saturnusgatan 1, 2, 4, 6, 8, 10
Östra vägen 13

Tisdag 2017-02-07 klockan 13.00-18.00
Karta »PDF
Lantgårdsgatan 2A-2I
Strömstadsvägen 6
Postgatan 1A-1C, 3A-3C
Nygatan 1A-1B, 2A-2C, 4A-4C, 5A-5D
Järnvägsgatan 3, 5, 7, 9, 15A-15E
PDF

Måndag 2017-02-06 klockan 08.00-13.00
Karta »PDF

Venusgatan 1-13
Östra vägen 14
Tellusgatan 1-16

Måndag 2017-02-06 klockan 12.00-18.00

Jupitergatan 1 - 14

Vecka 7
Onsdag 2017-02-15 klockan 08.00-18.00
Järnvägsgatan 10,10A, 17A, 17B, 19
Strömstadsvägen 1, 13, 15B, 15C, 15D, 18-26, 28-32
Trädgårdsgatan 1
Östermyrsvägen 1, 2, 2A, 2B, 3, 4 ,5 ,6, 7, 9, 10, 11,13,15

INSTÄLLD Torsdag 2017-02-16 klockan 08.00-18.00
På grund av tekniska problem är dagens spolning inställd

Hoga 13, 14, 17A, 17B
Håby-Torp 30
Torpvägen 1
Öbbön 13, 15 , 16, 17, 60, 85, 89, 91, 93
INSTÄLLD Fredag 2017-02-17 klockan 08.00-14.00
Järnvägsgatan 3, 5, 7, 9, 15A-15E
Lantgårdsgatan 2A-2I

Nygatan 1A-1B, 2A-2C, 4A-4C, 5A-5D
Postgatan 1A-1C, 3A-3C,

Strömstadsvägen 6

Tisdag 7 mars klockan 8.00-18.00

Myren

Onsdag 8 mars klockan 19.00-03.00
Smedbergsvägen
Sälebyvägen

OBS. ÄNDRAD TID nedan gäller:
Tisdag 14 mars klockan 20.00 till onsdag 15 mars klockan 06.00
Gesällvägen 1, 3, 5
Idunvägen 1 - 54
Kungsmarken
Lärlingsvägen 2, 4, 6
Tegelverket
Uddarne Industriväg

Torsdag 16 mars klockan 8.00-18.00

Odenvägen
Torpvägen
Hoga
Öbbön

INSTÄLLT Måndag 13 mars klockan 8.00-18.00
Hoga
Odenvägen
Öbbön
INSTÄLLT Tisdag 14 mars klockan 8.00-18.00
Bragevägen
Friggvägen

Hoga
Idunvägen 1 - 54
Odenvägen
Lilla Foss Allé 1 - 48
Torsvägen

Publicerad den: 2017-02-03