Fr.o.m. 27 juli Bevattningsförbud i Munkedals kommun

 Ett tjockt rött kryss över en stiliserad teckning av en vattenfylldpool med badstege. Text: Bevattningsförbud. Vatten får endast användas till mat,dryck och personlig hygien.

Från och med onsdag den 27 juli 2022 och tillsvidare gäller bevattningsförbud i tätorterna Munkedal och Torreby i Munkedals kommun. Syftet är att undvika dricksvattenbrist under sensommaren.

Grundvattennivåerna är mycket lägre än normalt och till följd av mindre nederbörd är återhämningen långsam.

I Munkedal används grundvatten till det kommunala dricksvattnet.
Det betyder att det tar längre tid för regnvattnet att tränga sig ner till grundvattnet och fylla på vattennivåerna. Därför ger det regn som fallit mycket liten påverkan.

Vi uppmanar alla att följa bevattningsförbudet och tänka på att använda dricksvattnet klokt. Den allmänna vattenbesparningsuppmaningen kvarstår i resterande delar av Munkedals kommun.

Detta gäller vid bevattningsförbud

Vattnet får användas i hemmet som vanligt, för bland annat hygien, dryck och matlagning. Det är dock inte tillåtet att använda kommunalt vatten till:

 • att vattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang ellervattenspridare. Du får punktbevattna med vattenkanna.
 • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
 • att vattna stora ytor som fotbolls- eller tennisplaner.
 • att använda slang eller högtryckstvätt för att tvätta fasader, fordon ellerliknande.

För vem gäller bevattningsförbudet?

Det gäller privatpersoner som får sitt vatten från det kommunala VA-nätet. Näringsidkare får använda det vatten som behövs för att kunna bedriva sin verksamhet – men inte för att vattna till exempel gräsmattor eller sportplaner.

Den som har vatten från egen brunn omfattas inte av bevattningsförbudet, men det är sannolikt lika torrt i markerna och man uppmanas ändå vara sparsam med vattnet. Den som är beroende av att fylla på en privat brunn hänvisas till lastbilsföretag med tankbil.

 • Samla regnvatten från tak i tunnor under husens stuprör och använd tillbevattning i trädgård.
 • Vattna i trädgården tidig morgon eller sen kväll endast med vattenkanna. Mindre vatten avdunstar och trycket på övrig vattenförbrukning är mindre.
 • Duscha i stället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnetska bli kallt.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

Läs mer