Västvatten

Fr.o.m. 29 juni Bevattningsförbud i Munkedals kommun

Den tidiga våren och det varma vädret har påverkat våra vattenresurser. För att dricksvattnet ska räcka hela sommaren införs nu bevattningsförbud i Munkedals kommun.

Trots regn är påfyllnaden i brunnarna för liten och för långsam. Brunnar fylls vanligtvis på under höst och vinter. På grund av torrt väder och lång växtsäsong har de inte fyllts på i den takt vi önskat, säger Peter Johansson, vd.

I juni gick en besparningsuppmaning ut i Västvattens samtliga ägarkommuner, Färgelanda, Sotenäs, Munkedal och Uddevalla.

Nu skärps restriktionerna för användandet av det kommunala vattnet i Munkedals kommun - med bevattningsförbud från och med 29 juni och tillsvidare.

 

I Munkedal används grundvatten till det kommunala dricksvattnet. Det betyder att det tar längre tid för regnvattnet att tränga ner till grundvattnet och fylla på vattennivåerna. Därför ger det regn som fallit mycket liten påverkan. Påfyllningen har varit lägre under våren och nivåerna är nu sämre än sommaren 2018.

 

Har du frågor?

Har du frågor om bevattningsförbudet? Kolla igenom vår FAQ eller kontakta vår kundtjänst.

 

Under "Dricksvattentillgång" uppdaterar vi löpande aktuella vattennivåer.

Detta gäller vid bevattningsförbud

Vattnet får användas i hemmet som vanligt, för bland annat hygien, dryck och matlagning. Det är dock inte tillåtet att använda kommunalt vatten till:

  • att vattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Du får punktbevattna med vattenkanna.
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
  • att vattna stora ytor som fotbolls- eller tennisplaner.
  • att använda slang eller högtryckstvätt för att tvätta fasader, fordon eller liknande.


För vem gäller bevattningsförbudet?

Det gäller privatpersoner som får sitt vatten från det kommunala VA-nätet. Näringsidkare får använda det vatten som behövs för att kunna bedriva sin verksamhet – men inte för att vattna till exempel gräsmattor eller sportplaner.

 

Den som har vatten från egen brunn omfattas inte av bevattningsförbudet, men det är sannolikt lika torrt i markerna och man uppmanas ändå vara sparsam med vattnet. Den som är beroende av att fylla på en privat brunn hänvisas till lastbilsföretag med tankbil.

Publicerad den: 2020-06-29