Västvatten

Vattennivåer

Förutsatt att sommaren 2017 blir av ”normal karaktär” kan vi i dagsläget inte se att en situation med vattenbrist kommer att uppstå i någon av Västvattens medlemskommuner då utgångsläget inför sommaren är tämligen normal.

 

  • Uddevalla, utgångsläget inför sommaren är normal. Vattennivån i kommunens huvudvattentäkt Öresjö är hög. Grundvattennivåerna i kommunens dricksvattentäkter bedöms som något lägre än normala.

  • Sotenäs, utgångsläget inför sommaren är normal. Vattennivån i kommunens huvudvattentäkter Tosterödsvatten och Dalevatten är hög. Västvatten ansvarar inte för några grundvattentäkter i Sotenäs.

  • Munkedal, flera av våra grundvattentäkter är artesiska (grundvattennivån är högre än markytan) med normala flöden.

  • Färgelanda, något lägre grundvattennivåer än normalt.

Du kan följa läget om vattennivåer på

SMHI »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen Västra Götaland »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster