Västvatten

Vattenmätare

Västvatten använder vattenmätare för att debitera förbrukad mängd vatten. Mätaren är kommunens egendom. Fastighetsägaren skall kostnadsfritt upplåta plats för vattenmätaren och bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätaren och sammankoppling med installationen i övrigt. Kommunen ensam har befogenhet att uppsätta, nedtaga, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

 

En vanlig villamätare byts åtminstone vart tionde år. Det kostar inget att få sin mätare bytt. Västvatten skickar ut information till dig när det är dags för byte av din vattenmätare.

 

En person gör av med ungefär 150 liter vatten per dygn. Det motsvarar cirka 55 m³ per år. För ett hushåll blir det mellan 70 och 230 m³ per år. Läs av din vattenmätare minst en gång per år.

  

Beskrivning

Beskrivning vattenmätare

Mätarens plats skall vara godkänd av kommunen och utföras enligt VAV P 100 maj 2009. Mätaren monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. Mätarkonsol och avstängningsventiler kan köpas hos rör- och vvs-butiker.

Mätaren anordnas så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre påverkan.

För att du som fastighetsägare och vår personal lätt ska komma åt att byta eller stänga av kranarna vid vattenmätaren finns standardmått för hur en mätarplats ska se ut.

Mätarplats

Mätarplats

Lämna avläsning


Västvatten skickar en gång per år ut ett avläsningskort. Fyll i kortet och lägg det på brevlådan. Vill du hellre lämna din mätarställning digitalt går det bra direkt på vår hemsida. Lämna avläsning på Mina sidoröppnas i nytt fönster

Läs av din mätare minst en gång per år. Din mätare sitter oftast på inkommande vattenledning, till exempel i en tvättstuga eller källare. På ringen på mätaren finns ett nummer instansat. En vanlig villamätare har åtta siffror. Mätarställningen ser du när du lyfter på locket. Läs inte av decimalerna.


Kontrollera samtidigt att det lilla hjulet i mätaren inte snurrar när inget vatten tappas i huset. Om det snurrar har du troligen en läcka. Det kan vara en kran eller toalett som droppar. En läckande kran blir snabbt många liter vatten och många kronor i onödan.

Många droppar små

Vilken vattenmätare har du?

Vattenmätare

Vattenmätare Sensus
Läs av siffrorna som syns i
räkneverket.

Utelämna inledande nollor

 

Vattenmätare Sensus

Vattenmätare Sensus
Läs av siffrorna mot svart bakgrund.
Siffror mot röd bakgrund ska inte  vara med.
Utelämna inledande nollor

 

Vattenmätare Kamstrup

Vattenmätare Kamstrup fjärravläst

Endast de stora siffrorna läses av.

Inledande nollor utelämnas