Västvatten

Sotenäs taxa

Vad betalar kunderna med sina avgifter?

 

Brukningsavgifterna är periodiska avgifter som skall täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för den allmänna va-anläggningen som inte täcks av anläggningsavgifterna.

 

Anläggningsavgifterna är engångsavgifter som fastighetsägaren betalar och som skall motsvara fastighetens andel av att ordna den allmänna va-anläggningen.

 

VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun.

 

Taxa 2019PDF

 

När det gäller frågor om taxor så är du välkommen att kontakta
Beahtrice Axtelius, 0522-638812 eller beahtrice.axtelius@vastvatten.se.

 

Avgiftsberäknare (gäller 2019)

Klicka i aktuell vattentjänst, skriv in er fastighets tomtyta (m²) samt ange antal lägenheter inom fastigheten. (Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad, eller på fastighet, som i upplåtelsehänseende bildar

en enhet).

 

Uträkningen är preliminär och visar anläggningssavgiften inklusive moms. Beräknaren gäller enbart för fastigheter i kategorin småhusfastighet/bostadsfastighet. 

Tomtyta (m²)
Antal lägenheter
Totalpris