Sök

Översvämning

Om olyckan är framme

Vid kraftiga skyfall kan det hända att du i värsta fall råkar ut för översvämning inne på din fastighet.

Tänk på detta vid en eventuell översvämning

  • Kontakta räddningstjänsten om du behöver hjälp med pumpning m.m.
  • Meddela Västvatten så snart ni kan. Då kan vi åtgärda eventuella problem på huvudnätet och få en bild av händelsen.

Anmälan om översvämning/vattenskada

Fyll i blanketten Anmälan om översvämning/vattenskada » Pdf, 733.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka in blanketten till info@vastvatten.seeller sänd den via post till:

Västvatten AB

Kaserngården 3B

451 81 Uddevalla

När skada uppstår, till exempel en översvämningssituation, gäller följande:

  • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag
  • Avvakta försäkringsbolagets beslut och skadereglering
  • Regresskrav ställs från försäkringsbolaget mot VA-huvudmannen
     

Läs mer i vårt häfte om källaröversvämningar» Pdf, 627.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga översvämningsskador Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Hur går processen till om jag drabbats av en översvämning? 

Steg 1. Anmälan

När skadan uppstår anmäls det till:

Genom att rapportera en översvämning hjälper du oss att få en bild över var de största problemen finns och bidrar till planeringen av våra insatser för att förebygga och minska risken för översvämningar.

 

Efter att vi mottagit din anmälan kommer du att få ett svar från oss om att vi tagit emot din anmälan samt information om våra rutiner. Dock kommer det att dröja innan du hör från oss igen, efterföljande faser måste genomgås innan vi kan ge svar om ditt ärende.

Steg 2. Skadereglering, utredning och regress

Försäkringsbolaget skickar en regress till oss på Västvatten och en skadereglering till dig. Detta betyder alltså att du har får besked om skadan är ersättningsbar eller inte samt vilket ersättningsbelopp som ska betalas ut.

 

Det är först när vi fått en regress som vi kan påbörja vår utredning av översvämningen.

Steg 3. Ansvarsutredning

Efter att vi mottagit regressen sker en utredning kring ansvarsfördelningen. Det finns fler än vi som är ansvariga för effekten av en översvämning. Det kan även vara kommunen, fastighetsägaren eller Trafikverket som ska stå som ansvariga. Översvämningar i en byggnad kan bero på flera saker, rent ansvarsmässigt är det viktigt att fastställa hur vatten kommit in i byggnaden och orsaken.

 

Om det har bedömts att vi på Västvatten inte är ansvariga för översvämningen slutar processen för oss här, ditt ärende går då vidare till den som är ansvarig eller avslutas. Om det har bedömts att Västvatten är ansvariga fortskrider processen till steg 4.

Steg 4. Fortsatt arbete

Det är viktigt att utreda varje översvämning av enskilda fastigheter, dels för att kunna vidta åtgärder som kan minska risken för framtida översvämningar, dels för att klura ut om någon varit försumlig i sina åtaganden.

 

Utredningar tar ofta tid att genomföra, här utreds både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Det dröjer därför innan vi kan återkoppla till er.

Skyfallet i Sotenäs
29-30 juli 2021

Natten mellan den 29-30 juli föll stora mängder regn över Sotenäs. Vi har fått in många anmälningar och håller i nuläget på att kartlägga drabbade områden.


För att förebygga och säkra när skyfall som detta sker har två arbetsgrupper startats i Sotenäs där vi, tillsammans med kommunen, Sotenäs bostäder, Räddningstjänsten och Trafikverket arbetar med kort- och långsiktiga lösningar.


Om du är en av de drabbade av översvämningar i juli 2021 och har frågor, hänvisar vi till beskrivningen av processflödet på denna sida.

Där kan du se hur processen går till samt få ett humm om vad nästa steg är.


Vi kan tyvärr inte ge svar i enskilda ärenden utan hänvisar till hur processen går till.

.

Sandsäck för att säkra

För att säkra upp när skyfall sker kan man använda sig av säckar fyllda med sand, säckarna placeras över golvbrunnar och på toalettlock i källaren och förhindrar att vattnet tar sig in i fastigheten.

 

Efter skyfallet i somras har vi valt att köpa in sådana säckar och erbjuda till er som drabbats, de finns att hämta i Västvattens lokaler på Klippsjön.

Ring Magnus Dahlström på 0522-63 89 40 för att avstämma en tid att hämta din säck.