Sök

Information om LTA

Person i arbetskläder och hjälm som gräver i schakt

Varför LTA?

Lågtrycksavlopp, eller LTA som det kallas, är den pump som används för att pumpa vidare ditt avloppsvatten från din fastighet till ledningsnätet (om din fastighet inte har naturligt självfall).

Hur fungerar det?

Varje fastighet har en egen LTA-station inne på tomten som pumpar ut
avloppsvattnet till huvudledningen. LTA-stationen består av en pump, en tank och en apparatlåda för pumpens styrning.

Ditt avloppsvatten rinner med självfall till LTA-stationen, när den fylls upp pumpas det vidare till det kommunala ledningsnätet.