Sök

Förebygga råttor i ledningsnätet

Enligt lag (Miljöbalken 9 kap. 9 §) är det du som fastighetsägare som ansvarar för att hålla skadedjur borta från din egen fastighet och dina egna ledningar (från ca 0,5 m utanför din tomtgräns och in till din fastighet).

Att arbeta med förebyggande åtgärder är det bästa och långsiktigt mest effektiva – och där behöver vi alla hjälpas åt. Vi på Västvatten försöker att hålla efter råttorna i vårt ledningsnät.

Här följer några tips om hur du kan hålla råttorna borta hemma hos dig

Åtgärder i avloppet

 • Installera något form av råttstopp i avloppsledningen. Det finns olika varianter av råttstopp. Kontakta ett skadedjursbolag för mer information.
 • Ta bort avloppsledningar på din tomt som inte har någon funktion.
 • Fyll vattenlåsen i dina golvbrunnar med vatten.
 • Se till att brunnar och avloppsledningar inne på tomten är ordentligt täta. En råtta kan ta sig in genom ett hål som är endast 20 mm i diameter.
 • Kontrollera att ingångar för rör och ledningar är täta, till exempel i skåpen under diskbänken. Täta med stålull och se till att det sitter ordentligt fast, eller såga till en ring av stålplåt och fäst runt röret med skruvar.
 • Förse golvbrunnar med metallgaller, fastskruvat i golvet.
 • Spola aldrig ner fett i avloppet. Nerspolad mat och fett i avloppet lockar till sig råttor (tänk på att du inte får ha avfallskvarn).

Åtgärder på huset

 • Se till att källarfönster och dörrar på huset är ordentligt täta. En råtta kan ta sig in genom ett hål som är endast 20 mm i diameter.
 • Förse ventilöppningar med metallnät.
 • Använd färg eller puts för att göra grova ytor på ytterväggarna släta och glatta så att råttorna inte kan få fäste. En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett stuprör.

Åtgärder på tomten

 • Håll det rent och snyggt i trädgården. Plocka undan eventuell fallfrukt. Lägg inte fågelmat direkt på marken, använd fågelbord eller liknande. Lägg endast trädgårdsavfall i trädgårdskomposten. Använd slutna kompostkärl för frukt och grönsaker.
 • Undvik att ha träd och buskar längs husväggarna. Växtlighet ger råttorna skydd och döljer deras hål, och gör det till exempel lättare för dem att ta sig in i huset genom balkonger.
 • Se till att soprummet är städat. Använd slutna sopkärl och förslut soppåsarna väl.


Vidare kontakt

Kontakta skadedjursbolag

Ett skadedjursbolag kan hjälpa dig med till exempel fällor.

Kontakta kommunen

Om du ser råttor ovan mark i stan kan du anmäla det hos kommunen.

Kontakta oss

Om ovanstående åtgärder är gjorda och du fortfarande har råttor som kommer via avloppsnätet kan du kontakta oss på info@vastvatten.se, så hör vi av oss till dig inom kort.