Sök

Anmälan fettavskiljare

Fyll din anmälan i frågeformuläret nedan.

Anmälan avser  * (obligatorisk)
Anmälan avserVerksamhet


Kontaktperson verksamhetFastighetsägare


Fettavskiljare

Bifogad skiss på fettavskiljarensplacering på fastigheten/tomten. * (obligatorisk)
Bifogad skiss på fettavskiljarensplacering på fastigheten/tomten.Kontaktperson för fettavskiljaren


Kundservice

0522-63 88 00

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm på 031-703 17 80