Fettavskiljare

En fettavskiljare hindrar fett från att följa med avloppsvattnet ut i ledningsnätet. Det är fastighetsägarens ansvar att installera fettavskiljare där det bedrivs livsmedelsverksamhet med risk för utsläpp av fett.

  • Ta kontakt med Västvatten och ta reda på om din verksamhet behöver en fettavskiljare, info@vastvatten.se
  • Fyll i blanketten ”Anmälan om fettavskiljare” och sänd till Västvatten. Du hittar den i menyn till höger.

Fett i avloppet - ett växande problem

Under senare år har vi fått ett växande problem med fett som släppts ut i avloppet från verksamheter som tillverkar och hanterar livsmedel. Stor del av problemet kommer från restauranger, gatukök, personalmatsalar och andra verksamheter som omsätter stora mängder fett.

Svarspost fettavskiljare

Har din verksamhet fått ett brev där ni ombeds lämna information om er fettavskiljare? Klicka här.

.