Västvatten

Felanmälan

Ibland uppstår problem i vårt ledningsnät. Vid arbeten på ledningsnätet kan vattnet ibland bli missfärgat eller lukta illa. Missfärgat vatten på grund av leveransavbrott är inte hälsofarligt, men var försiktig när du tvättar kläder.

 

Spola i några minuter så blir oftast vattnet klart och luktfritt igen. Anmäl till oss om det inte blir klart och luktfritt efter att du spolat eller om du haft lågt tryck en längre tid.

 

Vem ska du kontakta?

 

  • Är ärendet av akut karaktär, så som översvämning eller vattenläcka, ber vi dig ringa direkt till oss.
  • Som hyresgäst kontaktar du din fastighetsägare först.
  • Om du har fel inom fastigheten kontaktar du en rörinstallatör.
  • Rensning av brunnar i gatan är väghållarens ansvar.

 

Skicka en felanmälan till Västvatten

 Kundservice


0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Besöksadress

Kanslibacken 9, Uddevalla


Postadress

Västvatten AB

Kanslibacken 9

451 81 Uddevalla