Västvatten

Brandpost anmälan om tillfälligt uttag av vatten

Brandpost anmälan om tillfälligt uttag av vatten

När du behöver vatten till ex. ett bygge eller evenemang kan det behövas en brandpostmätare.

Anmälan skall fyllas i och lämnas till Västvatten AB när brandpost skall öppnas och brandpostmätare monteras.

OBS! Det är endast Västvattens personal som får låsa upp och öppna brandposter och montera brandpostmätare.

Kostnad

För tillfälligt uttag av vatten från brandpost tillkommer avgift för uppsättning, nedtagning samt hyra av brandpostmätare, utöver avgift per kubikmeter. Debitering för fast avgift som baseras på mätarstorlek samt brukningsavgift kan ske under pågående hyrperiod.

Prislista gäller fr.o.m. 2021-01-01

Fast avgift beror på mätarstorlek.
Uppsättning av vattenmätare exkl. moms 560 kr, inkl. moms 700 kr
Nedtagning av vattenmätare exkl. moms 560 kr, inkl. moms 700 kr

Förstörd/sönderfrusen vattenmätare exkl. moms 1,350 kr,
inkl. moms 1,688 kr

Ej återlämnad/borttappad vattenmätare exkl. moms 1,350 kr,
inkl. moms 1,688 kr

Avgift per kubikmeter

Kommun

exkl.moms

inkl.moms

Färgelanda

36,86 kr

46,08 kr

Munkedal

24,34 kr

30,42 kr

Sotenäs

19,01 kr

23,76 kr

Uddevalla

26,58 kr

33,23 kr

Anmälan om tillfälligt uttag av vatten

Använd formuläret eller fyll i blanketten
Ex. fakturamärkning, kontaktperson, namn, tel.nr, e-post
Skicka in blanketten till anslutning@vastvatten.se eller posta till Västvatten AB, Kaserngården 3B, 461 81 Uddevalla

Viktigt att blanketten är fullständigt ifylld.