Sök

Ansökan om tillfälligt uttag av vatten via brandpost

Om ni behöver tillfälligt vatten kan ni ansöka om uttag från brandpost. Ansökan nedan ska fyllas i fullständigt och skickas till Västvatten AB. Vi kommer därefter behandla er ansökan och meddela om anslutning är möjlig. Ange även om ni önskar ansluta till spillvatten.

Var vänlig notera att det endast är personal från Västvatten som får låsa upp och öppna brandposter samt montera brandpostmätare.

Avgifter

För tillfälligt uttag av vatten från brandpost utgår avgift för upp- och nertagning av vattenmätare, samt fast och rörlig avgift.

Fasta avgifter

Uppsättning av mätare 560 kr

Nedtagning av mätare 560 kr

Förstörd/sönderfrusen mätare 1350 kr

Ej återlämnad/borttappad mätare 1350 kr

Fast avgift beroende på mätarstorlek/kapacitet samt rörlig avgift per kubikmeter, enligt gällande VA-taxa för respektive kommun.

Anmälan om tillfälligt uttag av vatten

Använd formuläret eller fyll i blanketten
Ex. fakturamärkning, kontaktperson, namn, tel.nr, e-post
Skicka in blanketten till anslutning@vastvatten.se eller posta till Västvatten AB, Kaserngården 3B, 461 81 Uddevalla

Viktigt att blanketten är fullständigt ifylld.