Sök

Fastighetsägare eller entreprenör arbete

Planerat arbete: Du som ska göra markarbeten har alltid ansvar att kontrollera så att det inte finns ledningar i marken där du ska gräva. Detta för att undvika en vattenläcka eller liknande.
Ledningskarta beställs via Ledningskollen
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Meddela Västvatten i god tid, 5 dagar innan besiktning av inkoppling eller öppning/stängning av servisventil.
Ni kanske tidigare ringt direkt till rörnätsavdelningen, vänligen använd istället e-postadress anslutning@vastvatten.se

Akuta vattenavstängningar p.g.a. läckage, ring rörnät eller larmnr:
Dagtid
Uddevalla 0522-63 89 35
Munkedal och Färgelanda 0522-63 89 24
Sotenäs 0522- 63 89 43

Övrig tid: SOS Alarm: 031-703 17 80

Västvattens personal utför:


  • Besiktning vid inkoppling av vatten, spillvatten och dagvatten.
    Besiktning kan beställas först när fastighetsägaren betalt anläggningsavgift. Kontrollera detta med fastighetsägaren så det inte blir onödiga väntetider. Schaktet ska vara öppet vid besiktningen.
  • Montering av fastighetens LTA-pump i förekommande fall (sker i samband med besiktning av inkoppling)
  • Öppning/stängning av fastighetens servisventil
    Vid nyanslutning ska vattenmätarkonsol vara monterad i huset vid öppningstillfället. Servisventilen ägs av VA-huvudmannen som ensam tillåts öppna och stänga.