Västvatten

Allmänna bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster

Allmänna bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster, (ABVA)

 

Kundservice


0522-63 88 00

info@vastvatten.se

Besöksadress

Kanslibacken 9, Uddevalla


Postadress

Västvatten AB

Kanslibacken 9

451 81 Uddevalla

 

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden, dygnet runt, ringer du SOS Alarm031-703 17 80.