Västvatten

Ägarbyte/flyttanmälan

När du säljer eller köper en fastighet, tänk på att anmäla det till oss i samband med ägarbytet så att fakturan kommer till rätt person.

 

Säljaren ansvarar för VA-abonnemanget tills ägarbytet har kommit in till Västvatten och innebär att det är säljaren som får fakturan fram till att anmälan om ägarbyte skett.


Fastighetsägaren är alltid den som är betalningsansvarig för fakturan.

Säljaren av en fastighet är skyldig att meddela Västvatten att ägarbyte har skett. Det är viktigt att ni läser av mätaren på tillträdesdagen och därefter fyller i anmälan här nedan, eller i dokumentet "Anmälan ägarbyte". Finns det ingen mätare, skriv "X" i fälten för mätarnummer och mätarställning.

 

Hyresgäst går ej att registrera som fakturamottagare då det inom VA alltid är fastighetsägaren som är betalningsansvarig och måste stå på abonnemanget.

Vill du istället skicka in anmälan manuellt: skriv ut detta dokument och skicka till den angivna adressen


Fastighetens adressuppgifter
Fastighetens adressuppgifter



Nuvarande fastighetsägare
Nuvarande fastighetsägare





Skall vara dagens eller tidigare datum (ej i framtiden)


Läs endast siffror före kommatecknet, läs ej siffror mot röd bakgrund


Adress dit slutfakturan ska skickas (oftast nuvarande fastighetsägares nya adress)
Adress dit slutfakturan ska skickas (oftast nuvarande fastighetsägares nya adress)






ÅÅÅÅMMDD-XXXX

För- och efternamn eller företagsnamn

ÅÅÅÅMMDD-XXXX

För- och efternamn eller företagsnamn
Ny fastighetsägares kontaktuppgifter
Ny fastighetsägares kontaktuppgifter


Ny fastighetsägares adress (om annan än fastighetens adress)
Ny fastighetsägares adress (om annan än fastighetens adress)




För beräkning av årsförbrukning och faktura
Kommer fastigheten att användas som permanentbostad (folkbokföringsadress)? * (obligatorisk)
Kommer fastigheten att användas som permanentbostad (folkbokföringsadress)?



När du tryckt på "Skicka" får du en bekräftelse på sidan.

Informationen du fyllt i formuläret skickas också till din e-post om du angett den.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp